Ostrobój 3

Trzecia edycja zawodów dla amatorów na torze kolarskim w Szczecinie!

Third edition of amateur championship at the velodrome in Szczecin!

ostroboj3

Polecany nocleg / Recommended hostel:

Numer konta

Nr konta na który należy wpłacić wpisowe: 91 1140 2004 0000 3502 7623 7505 W tytule proszę napisać Imię i Nazwisko i numer startowy jaki wybierzesz. Po zaksięgowaniu emailem zostanie potwierdzona wpłata

Account Number

Account number for euros: 07 1140 2004 0000 3312 0459 6336 BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK In the transfer title, please fill your Name and start number which you choose. After the payment on account we confirm registration by email.

Zapraszamy na 3 edycję Mistrzostw Amatorów na Torze Kolarskim w Szczecinie 16 i 17 lipca 2016 roku.
English version below.

Emocje, które towarzyszą podczas startu w Ostroboju zapadają w pamięci na długo. To największe zawody na torze w Polsce. Przez dwa dni ostrokołowcy przejmują szczeciński velodrom. Testują swoją siłę i umiejętności w dziesięciu konkurencjach. Mają także okazję sprawdzić swoje rowery w ich naturalnym środowisku na torze!

W Ostroboju może wziąć udział każdy zawodnik który od roku 2011 nie brał udziału w Mistrzostwach Polski organizowanych przez PZKOL z wyłączeniem Mistrzostw Polski Mastersów.

Pakiety Startowe:
do 1 lipca - 80 zł
od 1 lipca do 15 lipca - 90 zł
w dniu zawodów - 100 zł
Jedno dniowy pakiet - 70 zł
400 metrów dla rowerów szosowych, triathlon, MTB:
przelew do 15 lipca - 10 zł
w dniu zawodów - 15 zł

Formularz rejestracyjny: http://goo.gl/H7EcGT

Formularz rejestracyjny na wyścig 400 metrów dla rowerów szosowych, triathlon, MTB: http://goo.gl/AwfRaD

Zachęcamy do udostępniania plakatu i wydarzenia.
Plakat: http://goo.gl/x0dYjt
Facebook Event: www (klik)

Plan Zawodów

Piątek - Sesja treningowa 17:00-19:00
Sobota:

 • 9:00 -10:00 Rejestracja i odbiór pakietów startowych
 • 10:00-10:15 Odprawa techniczna
 • 10:30-11:00 Ceremonia otwarcia
 • 11:00-12:00 200m ze startu lotnego
 • 12:00-13:00 Hultaj na 400m ze startu zatrzymanego
 • 13:00-13:30 Najdłuższa runda
 • 13:30-16:30 Przerwa obiadowa
 • 16:30-18:30 Finał Sprintu
 • 18:45-19:45 Wyścig punktowy
Niedziela:
 • 10:00-11:00 1000m na dochodzenie
 • 11:00-12:00 1000m parami
 • 12:10-13:00 400m dla rowerów szosowych, triathlon, MTB
 • 13:15-14:30 2000m na dochodzenie
 • 14:45-15:15 Wyścig Punktowy
 • 15:30-15:45 Ceremonia zamknięcia

 

Schedule

Friday - Training session 17:00-19:00
Saturday:

 • 9:00 -10:00 Registration and starter kit pick up
 • 10:00-10:15 Technical meeting
 • 10:30-11:00 Opening ceremony
 • 11:00-12:00 200m flying start - qualifying for the sprint
 • 12:00-13:00 Hultaj 400m from standing start
 • 13:00-13:30 The longest lap
 • 13:30-16:30 Lunch Break
 • 16:30-18:30 Sprints Final
 • 18:45-19:45 Points race
Sunday:
 • 10:00-11:00 1000m individual pursuit
 • 11:00-12:00 1000m pair race
 • 12:10-13:00 400m from standing start for road bikes, triathlon, MTB
 • 13:15-14:30 2000m individual pursuit
 • 14:45-15:15 Elimination race / Austrailan Race
 • 15:30-15:45 Closing ceremony

 

English Version:

Ostroboj third edition of the amateur track cycling championship will be held on the 16th and the 17th of July at 400 meter velodrome in Szczecin. This year we have official partnership with Polish Cycling Federation which provides professional referees and accurate time measuring system to ensure accurate results. Like last year, training session will be on Friday and on Saturday and Sunday we will have 9 competitions.

Registration fee:
Registration by 1th of July -80pln
Registration by 1st - 15th of July - 90 pln
Registration after 15th of July - 100 pln
1 day pass - 70pln
400 meters for road bikes, triathlon, MTB:
Registration by 15th July - 10 zł
Registration at race day - 15 zł

Registration form: https://goo.gl/H7EcGT

Registration form for 400 meters for road bikes, triathlon, MTB: http://goo.gl/AwfRaD

We encourage you to promote both the poster and the event.
Poster in english version: http://goo.gl/x0dYjt
Facebook Event:www (clik)

Information about public transport from Berlin to Stettin by train.

Please read carefully, bicycle cost 3.5 euro.

On left we put Stettin map with marked the most important points, with description in english.
sponsorzy.jpg

Sprint

 • 200m ze startu lotnego - eliminacje do sprintu
 • najszybszych 16 zawodników awansuje do finału
 • w finale 2 rundy, 2 zawodników startuje jednocześnie obok siebie, kto pierwszy przekroczy linie mety wygrywa, drugi odpada
 • obowiązuje system pucharowy

400m ze startu zatrzymanego

 • zawodnik startuje potrzymywany przez kolege.
 • jedzie jedną rundę toru

400m ze startu zatrzymanego dla rowerów szosowych, triathlon, MTB

 • dopuszczone są wszystkie rowery poza ostrym kołem
 • rower musi być czysty
 • każdy startujący musi mieć zapięty kask
 • zawodnik startuje potrzymywany przez kolege.
 • jedzie jedną rundę toru - 400 metrów

“Najdłuższa runda”

 • wszyscy zawodnicy ustawiają się przed linią startu
 • konkurencja rozpoczyna się na sygnał sędziego
 • jeśli zawodnik dotknie nogą ziemi, bandy lub przekroczy linię startu odpada z konkurencji i musi opuścić nawierzchnie toru
 • na sygnał sędziego wszyscy zawodnicy startują i jadą jedną rundę, wygrywa zawodnik, którego przednie koło jako pierwsze przekroczy linię mety
 • przykład: You Tube

2000m na dochodzenie

 • 5 rund, 2 zawodników po przeciwnych stronach toru startuje jednocześnie ze startu zatrzymanego

1000m na dochodzenie

 • 2.5 rund, 2 zawodników po przeciwnych stronach toru startuje jednocześnie ze startu zatrzymanego

1000m parami

 • 1000 metrów - 2.5 rundy
 • drużyna składa się z 2 osób (mogą być to drużyny mieszane)
 • dwie drużyny startują jednocześnie ze startu zatrzymanego po przeciwnych stronach toru
 • czas zostaje zatrzymany w chwili, gdy przednie koło drugiej osoby przekroczy linię mety
 • nie ma minimalnej liczby zmian

Wyścig Eliminacyjny / Australijski

 • wyścig odbywa się na dystansie ilość zawodników + 1 runda wolna
 • eliminacje rozpoczynają się od 2 rundy
 • w jednej grupie startuje maksymalnie 16 zawodników, zawodnicy zostaną podzieleni na grupy na podstawie czasów z wyścigu na 400 metrów ze startu zatrzymanego
 • ostatni zawodnik na każdym okrążeniu odpada i musi opuścić jezdnie toru w bezpiecznym momencie, by nie spowodować niebezpiecznej sytuacji i nie przeszkodzić pozostałym zawodnikom
 • wygrywa zawodnik, który będzie pierwszy na ostatniej rundzie

Wyścig Punktowy

 • wyścig odbędzie się na dystansie 8 km - 20 rund
 • w jednej grupy startuje maksymalnie 20 zawodników. Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy na podstawie czasów z wyścigu 400 metrów na dochodzenie.
 • punktowane okrążenia 4, 8, 12, 16, 20
 • Punktacja:
  1. miejsce - 5 pkt
  2. miejsce - 4 pkt
  3. miejsce - 3 pkt
  4. miejsce - 2 pkt
  5. miejsce - 1 pkt
 • wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość punków

400m ze startu zatrzymanego dla roweru szosowego

 • udział może wziąć każdy na rowerze szosowym / mtb / wolnobieg
 • 1 okrążenie

Sprint

 • 200m flying start - qualifying for the sprint
 • top 16 riders advanced to final
 • in the finals riders ride 2 laps, 2 riders starts at the same time, first rider who crosses the finish line wins

400m from standing start

 • 1 lap

400m from standing start for road bikes, triathlon, MTB

 • all bikes: road bike, triathlon, MTB, CX
 • bike must be clean
 • all rides must wear helmet
 • 1 lap - 400 meters

“The longest lap”

 • all riders stand before start line
 • competition starts when for the referee sign
 • if rider touch floor, boards or across start line, rider is eliminated and must leave the track careful
 • example: You Tube

1000m individual pursuit

 • 2.5 laps, 2 riders start race on opposite sides of the track they start for the referee sign standing start

1000m pair race

 • 1000 meters - 2.5 laps
 • team consists of 2 riders (team can be mixed)
 • teams start race on opposite sides of the track they start for the referee sign from standing start
 • time stop when front wheel second riders across finish line
 • There is no minimum number of changes during the race

2000m na dochodzenie

 • 5 laps, 2 riders start race on opposite sides of the track they start for the referee sign from standing start

Elimination race / Australian race

 • the race distance is the number of riders + 1 slow lap
 • eliminations start of the 2 lap
 • the last rider is eliminated on each lap and must leave the track in a safe time,rider he must be careful and he can’t create dangerous situation and not hinder the other riders
 • the winner is rider which will be first on last lap

Points race

 • the race distance 8km - 20 laps
 • in group can start maximum 20 riders, riders are sort based on 400 meters standing start race
 • score laps 4, 8, 12, 16, 2
 • Scoring:
  1. place - 5 points
  2. place - 4 points
  3. place - 3 points
  4. place - 2 points
  5. place - 1 points
 • wins the rider who scores the most points

400m from standing start for road bikes

 • 1 lap for road bikes