Ostrobój 4 - Ostatnia Prosta

Kolejna edycja zawodów dla amatorów na torze kolarskim w Szczecinie!

Next edition of amateur championship at the velodrome in Szczecin!

Zapraszamy na kolejną edycję Zawodów Amatorów na Torze Kolarskim w Szczecinie
8 i 9 lipca 2017 roku.
English version below.

400 metów - Czwarta edycja! Przez trzy lata Ostrobój stał się największą otwartą imprezą na torze kolarskim w Polsce. Przez dwa dni każdy może pościgać się na szczecińskim welodromie. Przetestować swoje ostre koło, a także siłę i umiejętności jazdy na nim.
W tym roku przeprowadzimy dziewięć konkurencji.
Wśród nich poraz pierwszy: Scratch, Sprint drużynowo i 3 km drużynowo.
Każda konkurencja zostanie przeprowadzona oddzielnie dla Kobiet i Mężczyzn.

W Ostroboju może wziąć udział każdy zawodnik który od roku 2012 nie brał udziału w Mistrzostwach Polski organizowanych przez PZKOL z wyłączeniem Mistrzostw Polski Mastersów.

Pakiety Startowe:
do 05.07 - 80 zł
od 06.07 - 100 zł
Kobiety 50 zł - przez cały czas
Jedno dniowy pakiet - 70 zł

Formularz rejestracyjny: www.goo.gl/mg7ssP

Zachęcamy do udostępniania plakatu i wydarzenia.
Plakat: www.goo.gl/2sx7OP
Facebook Event: www (klik)

Plan Zawodów

Piątek

  • 17:00-19:00 - Sesja treningowa
  • 19:30-22:00 - Biuro Zawodów - Rejestracja i odbiór pakietów startowych w Stojakach Rayskiego 19
Sobota:
 • 09:00-10:00 - Rejestracja i odbiór pakietów startowych
 • 10:00-10:30 - Odprawa techniczna
 • 10:30-11:00 - Ceremonia otwarcia
 • 11:00-12:00 - 200m ze startu lotnego - eliminacje do sprintu
 • 12:00-12:30 - 400m szosa
 • 12:30-13:30 - Sprint 1/8 ( do 1 wygranej)
 • 13:30-14:00 - Scratch - Kobiety: 8 rund - 3.2 km | Mężczyźni: 15 rund - 6 km
 • 14:00-15:00 - Sprint 1/4 (do 2 wygranych)
 • 15:00-16:00 - 1 km ze startu zatrzymanego
 • 16:00-17:00 - Przerwa obiadowa
 • 17:00-18:00 - Sprint Finał (do 2 wygranych)
 • 18:00-19:00 - Wyścig Punktowy - Kobiety: 9 rund - co 3 punkty | Mężczyźni: 20 rund – co 5 punkty
 • 19:00-19:30 - Dekoracja

Niedziela:

 • 10:00-11:00 - Sprint drużynowo
 • 11:00-12:00 - 3000m Drużynowo
 • 12:00-13:00 - 400m ze startu zatrzymanego
 • 13:00-14:00 - Wyścig Eliminacyjny
 • 14:00-15:00 - Najdłuższa Runda
 • 15:00-15:30 - Dekoracja i zakończenie zawodów

 

Schedule

- Training session 17:00-19:00
Friday

  • 17:00-19:00 - Training session
  • 19:30-22:00 - Race Office - Registration and starter kit pick up address: Stojaki caffe, street: Rayskiego 19
Saturday:
 • 09:00-10:00 - Registration and starter kit pick up
 • 10:00-10:30 - Technical meeting
 • 10:30-11:00 - Opening Ceremony
 • 11:00-12:00 - 200m flying start
 • 12:00-12:30 - 400m for Road Bikesa
 • 12:30-13:30 - Sprint 1/8 ( to 1 win)
 • 13:30-14:00 - Scratch - Women: 8 laps - 3.2 km | Men: 15 laps - 6 km
 • 14:00-15:00 - Sprint 1/4 (to 2 wins)
 • 15:00-16:00 - 1 km standing start
 • 16:00-17:00 - Lunch Break
 • 17:00-18:00 - Sprint Finał (to 2 wins)
 • 18:00-19:00 - Points Race - Women: 9 laps - points every third lap | Men: 20 laps – points every fith lap
 • 19:00-19:30 - Winners Decoration

Sunday:

 • 10:00-11:00 - Team Sprint
 • 11:00-12:00 - 3000m Team Race
 • 12:00-13:00 - 400m standing start
 • 13:00-14:00 - Elimination Race
 • 14:00-15:00 - The Longest Lap
 • 15:00-15:30 - Closing Ceremony

 

English Version:

Ostroboj next edition of the amateur track cycling championship will be held on the 8th and the 9th of July at 400 meter velodrome in Szczecin. Training session will be on Friday and on Saturday and Sunday we will have 9 competitions. This year we have three now competitions: Scratch, Team Sprint, 3 km in Team.

We will make separate reces for Women and Men

Registration fee:
Registration by 05.07 - 80 pln
Registration after 06.07 - 100 pln
Women's - 50 pln - all time
1 day pass - 70pln

Registration form: www.goo.gl/mg7ssP

We encourage you to promote both the poster and the event.
Poster in english version: www.goo.gl/2sx7OP
Facebook Event: www (clik)

Information about cheap train from Berlin to Stettin.


Brandenburg-Berlin-Ticket cost 29 euros for 5 people - 5,8e per person, bicycle cost 3.5 euro. On this ticket you can go back from Berlin! Of course if your group is smaller than 5 persons, still you can ride on this ticket. It's worth buy this ticket from 3 people. Be careful this ticket works only in Brandenburg so you can not come to Stettin through Pasewalk! Regular one way ticket cost 11 euros.

On right we put Stettin map with marked the most important points, with description in english.

Polecany nocleg / Recommended hostel:


Numer konta

Nr konta na który należy wpłacić wpisowe: 91 1140 2004 0000 3502 7623 7505 W tytule proszę napisać Imię i Nazwisko i numer startowy jaki wybierzesz. Odbiorca: Szczecin Fixed Po zaksięgowaniu emailem zostanie potwierdzona wpłata

Account Number

Account number for euros: 07 1140 2004 0000 3312 0459 6336 BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK In the transfer title, please fill your Name and start number which you choose. Reciver: Szczecin Fixed. After the payment on account we confirm registration by email.


Konkurencje | Competitions


Sprint

 • 200m ze startu lotnego - eliminacje do sprintu
 • najszybszych 16 zawodników awansuje do finału
 • w finale 2 rundy, 2 zawodników startuje jednocześnie obok siebie, kto pierwszy przekroczy linie mety wygrywa, drugi odpada
 • obowiązuje system pucharowy

400m ze startu zatrzymanego

 • zawodnik startuje potrzymywany przez kolege.
 • jedzie jedną rundę toru

“Najdłuższa runda”

 • wszyscy zawodnicy ustawiają się przed linią startu
 • konkurencja rozpoczyna się na sygnał sędziego
 • jeśli zawodnik dotknie nogą ziemi, bandy lub przekroczy linię startu odpada z konkurencji i musi opuścić nawierzchnie toru
 • na sygnał sędziego wszyscy zawodnicy startują i jadą jedną rundę, wygrywa zawodnik, którego przednie koło jako pierwsze przekroczy linię mety
 • przykład: You Tube

Sprint Drużynowy

 • Dystans: 3 okrążenia - 1200 metrów
 • W wyścigu startują trzyosobowe drużyny (mogą być mieszane)
 • Zawodnicy startują ze startu zatrzymanego.
 • Każdy z trzech zawodników musi prowadzić swój zespół przez jedno okrążenie.
 • Czas drużyny to czas gdy przednie koło ostatniego zawodnika przekroczy linię mety

3km w drużynie

 • Dystans: 7.5 okrążenia - 3000 metrów
 • W wyścigu startują drużyny 3 lub 4 osobtowe(mogą być mieszane)
 • Zawodnicy startują ze startu zatrzymanego.
 • Czas drużyny to czas gdy przednie koło trzeciego zawodnika przekroczy linię mety

Scratch

 • Dystans wyścigu zostanie podany wkrótce
 • Wygrywa zawodnik który będzie pierwszy na ostatnim okrążeniu

Wyścig Eliminacyjny / Australijski

 • wyścig odbywa się na dystansie ilość zawodników + 1 runda wolna
 • eliminacje rozpoczynają się od 2 rundy
 • w jednej grupie startuje maksymalnie 16 zawodników, zawodnicy zostaną podzieleni na grupy na podstawie czasów z wyścigu na 400 metrów ze startu zatrzymanego
 • ostatni zawodnik na każdym okrążeniu odpada i musi opuścić jezdnie toru w bezpiecznym momencie, by nie spowodować niebezpiecznej sytuacji i nie przeszkodzić pozostałym zawodnikom
 • wygrywa zawodnik, który będzie pierwszy na ostatniej rundzie

Wyścig Punktowy

 • wyścig odbędzie się na dystansie 8 km - 20 rund
 • w jednej grupy startuje maksymalnie 20 zawodników. Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy na podstawie czasów z wyścigu 400 metrów na dochodzenie.
 • punktowane okrążenia 4, 8, 12, 16, 20
 • Punktacja:
  1. miejsce - 5 pkt
  2. miejsce - 4 pkt
  3. miejsce - 3 pkt
  4. miejsce - 2 pkt
  5. miejsce - 1 pkt
 • wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość punków

Sprint

 • 200m flying start - qualifying for the sprint
 • top 16 riders advanced to final
 • in the finals riders ride 2 laps, 2 riders starts at the same time
 • winner rider go to next round

400m from standing start

 • 1 lap

“The longest lap”

 • all riders stand before start line
 • competition starts when for the referee sign
 • if rider touch floor, boards or across start line, rider is eliminated and must leave the track careful
 • example: You Tube

Team Sprint

 • Distance: 3 laps - 1200 meters
 • team consists of 3 riders (team can be mixed)
 • At the end of the first lap, the leading rider in each team pulls up the banking leaving the second rider to lead for the next lap; at the end of the second lap, the second rider does the same, leaving the third rider to complete the last lap on his own. The team with the faster time is the winner.
 • Time stop when front wheel last rider across finish line

3 km team race

 • Distance: 7.5 laps - 3000 meters
 • team consists of 3 or 4 riders (team can be mixed)
 • Riders starts from standing start
 • Time stop when front wheel of third rider across finish line

Scratch

 • Rider who win finish on last lap, win the race
 • Race distance will be announced soon

Elimination race / Australian race

 • the race distance is the number of riders + 1 slow lap
 • eliminations start of the 2 lap
 • the last rider is eliminated on each lap and must leave the track in a safe time,rider he must be careful and he can’t create dangerous situation and not hinder the other riders
 • the winner is rider which will be first on last lap

Points race

  • the race distance 8km - 20 laps
  • in group can start maximum 20 riders, riders are sort based on 400 meters standing start race
  • score laps 4, 8, 12, 16, 2
Scoring:
  1. place - 5 points
  2. place - 4 points
  3. place - 3 points
  4. place - 2 points
  5. place - 1 points
 • wins the rider who scores the most points

sponsorzy